Szkoła Podstawowa w Chotomowie

szkołą triumfu intelektu

ducha woli

i ciała