Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

O G Ł O S Z E N I E

Zakończenie  roku szkolnego

odbędzie się dnia 25 czerwca 2021r.

Godz. 08.00

Uczniowie klas 8 – sala gimnastyczna – wejście od strony  boiska

Uczniowie klas 2 – wejście główne

Uczniowie klas 6 – wejście przy pucharach

Godz. 10.00

Uczniowie klas 4, 5, 7 i klas 3a, 3b, 3d – wejście przy pucharach

Uczniowie klas 1d, 3c – wejście od strony boiska

Uczniowie klas 1 – wejście główne

Uczniowie poszczególnych oddziałów spotykają się w wyznaczonych salach
z Wychowawcą klasy.

O miejscu wręczenia świadectw dla uczniów poszczególnych klas poinformują Wychowawcy na Librusie.

W czasie spotkań obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Kursy autobusów szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego

Trasa: Dąbrowa Chotomowska – Szkoła

Kierunek szkoła: 725, 925

Powrót : 1000 , 1115

Trasa: Trzciany – Szkoła

Kierunek szkoła: 705, 905

Powrót : 1000, 1115