Profilaktyka i leczenie próchnicy

stom-a4 program gminny 2016 zasady

Wicemistrzowie powiatu w pływaniu

Dnia 15 marca na basenie w Stanisławowie Pierwszym odbyły się Sztafetowe Powiatowe Zawody Pływackie zorganizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach wystartowało łącznie 176 uczniów z 11 szkół podstawowych powiatu legionowskiego.
Reprezentację szkoły tworzyły zespoły ośmioosobowe w kategorii dziewcząt i chłopców.
Skład naszej reprezentacji:
– dziewczęta – Matraszek Alicja, Oczkowska Agnieszka, Łagida Patrycja, Pasierbowicz Kasia, Siemek Weronika, Koperkiewicz Iza, Szydlik Martyna, Sobalska Julia
– chłopcy – Olszewski Jan, Krysiak Marcel, Rynkiewicz Wiktor, Dziubiński Szczepan, Siemek Mateusz, Tobiasz Tymoteusz, Senkowski Michał, Gierczyński Hubert.
Obie nasze drużyny zdobyły wicemistrzostwo powiatu legionowskiego.

Gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE – zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie informuje, że
w dniach  04 kwietnia – 21 kwietnia 2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej  w Chotomowie będą odbywały się zapisy dzieci do klasy I  na rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą:

 • dzieci od 7 roku życia (rok urodzenia 2009)

 Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2010) będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki
w klasie pierwszej szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2015/2016. Jeżeli dziecko 6 – letnie nie uczęszczało do przedszkola, niezbędna będzie opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Zapisu do klas pierwszych dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do klasy  I:

 • Metryka urodzenia dziecka ( do wglądu )
 • Numer ewidencyjny PESEL dziecka.
 • Zaświadczenie dyrektora przedszkola o spełnianiu rocznego przygotowania  przedszkolnego w roku szkolnym  2015/2016 (nie dotyczy dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie).

Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1  dostępna jest w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej:

karta zgłoszenia

                                   

Zapraszamy w godzinach:

 

Poniedziałek – Środa    800– 1530

Czwartek                      800– 1800

Piątek                           700 – 1430

 

tel.  ( 0 22 )  772 62 84 ,     ( 0 22 )   767 57  49

 

Obwód Szkoły Podstawowej w Chotomowie należą sołectwa Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Janówek Drugi, obręb Józefów II, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska, oraz ulice w Jabłonnie: Bagno, Bliska, Chotomowska, Cicha, Dębowa, Graniczna, Grunwaldzka, Jabłonowska, Jagiellońska, Konwaliowa, Królewska, Lawendowa, Legionowska, Listopadowa, Łączna, Malborska, Modlińska od granicy z Rajszewem do Zegrzyńskiej strona parzysta, Osiedlowa, Piastowska, Polna, Poziomkowa, Prosta, Stefana Kisielewskiego, Św. Wojciecha, Urocza, Wałowa, Wenecka, Wiejska, Wrzosowa, Zacisze, Zegrzyńska strona parzysta, Zygmunta Bziuka.

 

 

Szczegółowy terminarz  rekrutacji do klasy 1  w roku szkolnym 2016/2017

Termin rekrutacji podstawowej Termin rekrutacji uzupełniającej Opis czynności
04 kwietnia- 21 kwietnia 2016r. 06 czerwca- 08 czerwca 2016r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22 kwietnia- 25 kwietnia 2016r. 09 czerwca – 14 czerwca 2016r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust 7 ustawy
09 maja 2016r. godz.14.00 16 czerwca 2016r.

godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
12 maja 2016r.

godz. 16.00

17 czerwca – 20 czerwca 2016r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
w postaci pisemnego oświadczenia
13 maja 2016r.
godz. 16.00
      21 czerwca 2016r.

godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS 1 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS 1  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KRASIŃSKIEGO  W CHOTOMOWIE

 

Na podstawie art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty uczniowie zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteria do klas pierwszych szkoły podstawowej mają umożliwić kontynuowanie nauki w grupie rówieśniczej i środowisku z wcześniejszego etapu edukacyjnego, uwzględniając pierwszeństwo w przyjęciu uczniom, których rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły a rodzice/prawni opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy wskazując miejsce zamieszkania Gminę Jabłonna.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOTOMOWIE NA PODSTAWIE § 2 UCHWAŁY NR XVII/162/2016 RADY GMINY JABŁONNA Z DNIA 27 STYCZNIA 2016 r.

 1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Jabłonna – 5 punktów, (dokument poświadczający: oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania kandydata).
 2. Kandydat uczęszcza do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej
  w roku szkolnym, w którym przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 4 punkty
  (potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się w tej szkole).
 3. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty (potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata
  w kolejnym roku szkolnym w tej szkole).
 4. Wskazanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata przy rozliczeniu podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna – 2 punkty, (dokument poświadczający: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna).

zalaczniki

Ogłoszenie o kontynuowaniu nauki w klasie I lub w klasie II

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie informuje rodziców  dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 są uczniami:

 • klasy I (dotyczy dzieci urodzonych w 2009 r.)
 • klasy II (dotyczy dzieci urodzonych w I połowie 2008 r.)

o możliwości złożenia  wniosku  dotyczącego  kontynuowania nauki w klasie I lub w klasie II  w roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole.

Rodzic, który decyduje się aby jego dziecko kontynuowało naukę w klasie I lub II  w roku szkolnym 2016/2017 musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.  

Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy II  i III (nie otrzyma świadectwa szkolnego). Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie I lub II w szkole do której uczęszcza to wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Wnioski do pobrania:

 • w sekretariacie szkoły
 • strona internetowa: wniosek

 

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 18 marca do 31 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły.

Spotkanie Rady Rodziców

Dnia 02.03.2016 odbyło się spotkanie Rady Rodziców w czasie którego omawiano wiele spraw dotyczących szkoły.  Przedstawiamy szczegółowy przebieg i tematy omawiane na spotkaniu.

Read more

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polsce pt. “Jestem Polakiem”

W piątek 26 lutego uczniowie naszej szkoły w składzie:
Henryk Słotwiński z klasy Ic, Aleks Wójcik z IIf i Kuba Gaćkowski z IIIe, brali udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Polsce pt. “Jestem Polakiem”. Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie, a nasi zawodnicy zajęli wysokie III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Jestem-Polakiem Jestem-Polakiem-3 Jestem-Polakiem-4 Jestem-Polakiem-5

SPRAWOZDANIE Z I GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO “ENGLISH IS FUN”

Etap gminny konkursu został przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie dnia 26 lutego 2016 roku. Wzięło w nim udział 6 uczestników ze Szkoły Podstwowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie i 5 ze Szkoły Podstwowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie (Bartosz Nowak kl. 6d, Maciej Turczyński kl. 6d, Barbara Garwolińska kl. 6c, Jan Olszewski kl. 4b, Anastazja Zając kl. 6c)

Lauretami konkursu z naszej szkoły zostali:

I miejsce – 1. Bartosz Nowak kl. – kl. 6d
2. Maciej Turczyński – kl. 6d
Wyróżnienie: 1. Anastazja Zając – kl .6c
2. Barbara Garwolińska – kl. 6c

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Dnia 24 lutego 2016 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów klas IV- VI, który zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: Danuta Ładosz, Magdalena Jakubowska, Aleksandra Oleńczak i Aneta Świderska. W konkursie wzięło udział 45 uczniów.

Lauretami konkursu zostali:

I miejsce – Maciej Turczyński – kl.6d
II miejsce – Barbara Garwolińska – kl.6c
III miejsce – Karol Kochman – kl. 5A, Krzysztof Kubuj – kl.6c

 

Nocne Marki

„Nocne Marki” zagościły do Szkoły Podstawowej w Chotomowie, w przedstawieniu wystawionym w piątkowy wieczór przez kółko teatralne prowadzone przez panie Ksenię Męzię i Justynę Sprawkę. Uczniowie z klas I – III – aktorzy amatorzy, zaprezentowali się iście profesjonalnie: stroje – piżamy, atrybuty – latarki i poduszki, bezbłędnie wydeklamowane role.
O sukcesie uczniów świadczyły gromkie brawa rodziców, rodzeństwa, wychowawców, przyjaciół.
Pierwsze koty za płoty, następne nasze przedstawienia będą tylko dłuższe, gdyż ciekawe i emocjonujące są zawsze.

2015-490  2015-491  2015-492