Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w roku szkolnym 2020/2021- postępowanie uzupełniające.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 rekrutacja uzupełniająca

Wola uczęszczania  do klasy 1

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w roku szkolnym 2020/2021- postępowanie uzupełniające.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 0 rekrutacja uzupełniająca

Wola uczęszczania do klasy 0

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “DZIECIĘCA WYOBRAŹNIA”

Dziękujemy wszystkim uczniom oddziałów przedszkolnych za udział w konkursie plastycznym “Dziecięca wyobraźnia”. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

 • I miejsce: Iwo Pszonka, Natalia Jasińska, Alicja Czarnecka
 • II miejsce: Szymon Marchlewski, Zuzanna Jaszczuk
 • III miejsce: Jagoda Janus, Wojciech Tołubiński
 • Wyróżnienie: Patryk Szczerba

Organizator konkursu:

Monika Sasiak

KONKURS SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANYCH – LEON

Drodzy Państwo, informujemy, że Konkurs sprawności zintegrowanych LEON odbędzie się zdalnie w dniu 3 czerwca 2020 r. (środa).

 • 13.15 – KLASA 1
 • 14.15 – KLASA 2
 • 15.15 – KLASA 3

Link do testu i hasło zostanie podane uczestnikom dzień przed konkursem.Hasło do testu jest jednorazowe, nie ma możliwości, aby uczeń zalogował się ponownie do testu. Nie ma możliwości powrotu do zadań po akceptacji odpowiedzi.Alerty ostrzegawcze, gdy uczeń otworzy inną stronę www w trakcie wypełniania testu – test zablokuje się po drugim ostrzeżeniu. Ograniczenie czasu, uniemożliwi szukania odpowiedzi na zadania.

Read more

Zajęcia zdalne w klasie1b z edukacji przyrodniczej pt: ,,Łąka i jej mieszkańcy”

W maju klasa 1b miała zajęcia zdalne z edukacji przyrodniczej pt: ,,Łąka i jej mieszkańcy”. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne i czytali ciekawostki związane z tematem. Na koniec zajęć wykonali pracę plastyczną pt: ,,Kolorowa łąka”. Proszę zobaczyć jakie majowe łąki namalowali uczniowie.
Pozdrawiam serdecznie,
Małgorzata Turek

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Rodzice/opiekunowie wchodząc na teren szkoły zachowują dystans społeczny wynoszący 2 m (oznakowany pachołkami) i przekazują zdrowe dziecko pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych głównych do budynku placówki.
2. W pomieszczeniu „wiatrołapie” dziecko dezynfekuje ręce mydłem dezynfekującym, zostaje odprowadzone do szatni a następnie do łazienki w celu umycia rąk, po czym zostaje przekazane pod opiekę nauczycielowi.
3. Wszyscy zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 2 metry.
4. Dzieci z danej grupy nie stykają się z dziećmi z innej grupy. Godziny przyjmowania dzieci
z różnych grup do szkoły 7.45 – 8.00 – 8.15.
5. Dzieci z poszczególnych grup przebywają w trzech oddzielnych stałych salach. Każda sala ma
powierzchnię 55 m2. W jednej sali przebywa maksymalnie 6 dzieci pod opieką jednego stałego
opiekuna. Sale, szatnie i łazienki mieszczą się na parterze, w części szkoły odizolowanej
szklanymi drzwiami od pozostałych pomieszczeń.
6. Dzieci spożywają posiłek oraz piją wodę przyniesione z domu. Spożywanie posiłku – przy swoim stoliku.
7. Dzieci nie przynoszą do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
8. W sali nie ma dywanu, usunięto sprzęt i zabawki, których dezynfekcja jest utrudniona. Przy każdym stoliku znajduje się tylko jedno krzesło. Na biurku nauczyciela znajduje się bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała dziecka.
9. Nauczyciel posiada zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka. Zapewnia szybką komunikację z rodzicem /opiekunem dziecka – w sali posiada spis telefonów do rodziców, e-maili.
10. Dzieci nie korzystają z placu zabaw. Plac zabezpieczony jest taśmą.
11. Dzieci mogą korzystać z boiska szkolnego lub terenu zieleni przed salą zajęć. Korzystają w różnych godzinach:
a) I grupa – 10.00 – 10.45,
b) II grupa – 11.00 – 11.45,
c) III grupa –12.00 – 12.45.
12. Nauczyciel wietrzy salę raz w ciągu każdej godziny.
13. Dzieci myją ręce wodą z mydłem: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
14. Podczas pobytu dzieci w szkole na korytarzu cały czas dyżur będzie pełnił pracownik szkoły.
15. Toaleta po każdym pobycie dziecka jest dezynfekowana przez pracownika szkoły.
Personel obsługi posiada jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
16. Codziennie po skończonych zajęciach prowadzi się dezynfekcję klamek, poręczy, powierzchni płaskich (blaty stolików i krzeseł), wyłączników, utrzymuje w czystości ciągi komunikacyjne, szatnie i łazienki.
17. W łazience umieszczone są instrukcje mycia rąk. W salach zajęć znajdują się plakaty z zasadami mycia rąk, instrukcja nakładania i zdejmowania maseczki oraz instrukcja nakładania
i zdejmowania rękawiczek.
18. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko/osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. W pomieszczeniu znajduje się płyn dezynfekujący, maseczki ochronne na usta i nos, rękawiczki, czepki, fartuchy z długimi rękawami, ochraniacze na buty.
19. Opiekę nad dzieckiem w izolatorium do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna będzie sprawowała osoba pełniąca dyżur na korytarzu.
20. W salach zajęć i na portierni znajdują się numery telefonów do Kuratorium Oświaty, organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
21. Po skończonych zajęciach, dziecko zostaje zaprowadzane przez dyżurującego pracownika szkoły do szatni a następnie do drzwi wyjściowych i przekazywane oczekującemu rodzicowi/opiekunowi.
Godziny odbierania dzieci ze szkoły analogicznie dla poszczególnych grup:12.45 – 13.00 – 13.15.

Wznowienie pracy biblioteki szkolnej

W dniach 1-10 czerwca 2020 biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Serdecznie zapraszam

Anna Linke-Pęksa

 

Wyniki konkursu „Nie tylko Sierpień 1980. Protesty i ruchy społeczne w Polsce w latach 1980 – 1981.”

Informuję, że etap rejonowy konkursu „Nie tylko Sierpień 1980. Protesty i ruchy społeczne w Polsce w latach 1980 – 1981.” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły nie odbędzie się.

W związku z sytuacją w kraju, regulamin konkursu został zmieniony. Wyniki uzyskane w ramach etapu szkolnego, zostały uwzględnione przy wyłanianiu finalistów i laureatów konkursu.

Nowy regulamin i lista finalistów i laureatów konkursu znajduje się:
https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2061,Zarzadzenie-Nr-25-z-dnia-20-maja-2020-r.html
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-tematyczne-i/informacje-o-konkursac/14763,Lista-laureatow-i-finalistow-konkursu-tematycznego-Nie-tylko-Sierpien-1980-Prote.html

W naszej szkole do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie:

 • Zofia Bęza,
 • Magdalena Krysztofiec,
 • Gabriela Luty,
 • Cyprian Machnio,
 • Damian Majewski,
 • Marta Starczewska.Najlepszy wynik osiągnął Damian Majewski, któremu do tytułu finalisty konkursu zabrakło zaledwie jednego punktu.

  Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy osiągniętych wyników.

  Zespół nauczycieli historii:
  Katarzyna Czyż
  Renata Kochn
  Andrzej Szaga

Wyniki Konkursu “ABC Społeczna Krucjata Miłości-Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie „ABC Społecznej Krucjaty Miłości – Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Zosia Bogdańska 7a
II miejsce – Adam Gontarz 4a
III miejsce (równorzędne) – Michał Mirowski 5e i Weronika Piotrowska 5b
O terminie odbioru nagród poinformujemy wkrótce.

Serdecznie gratulujemy!
Nauczyciele religii