Zbiórka makulatury

OGŁOSZENIE
W dniach 13 – 15 czerwca odbędzie się konkurs zbiórki makulatury
* makulaturę zostawiamy przy przyczepie samochodowej (koło śmietnika),
* każda paczka makulatury powinna być zważona,
* paczki należy powiązać w sposób uniemożliwiający rozsypanie,
* każda paczka makulatury powinna być czytelnie opisana według wzoru:
Nazwisko i imię ucznia .…………..
Klasa ……………………………..
Waga paczki ……………………….
* makulatura przyniesiona w innym terminie nie będzie przyjmowana.

Dziękujemy