W zakładce „Dzieci/Konkursy” umieszczono

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018 / 2019

/Mazowiecki Kurator Oświaty i MSCDN/