Podziękowanie

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję Samorządu Uczniowskiego zbierania nakrętek na pomoc zwierzętom ze schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim „Nakrętki zbieramy – psiakom pomagamy”. Udało nam się zebrać ogromne ilości nakrętek, a w akcję włączyło się wielu uczniów. Szczególne podziękowania należą się Rodzicom, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Nakrętki zostały już przekazane, ale… zbieramy nadal. Zależy nam na promowaniu i wspieraniu takich charytatywno – ekologicznych akcji. Dziękujemy!!!