Prace naszych uczniów – kartki świąteczne, wykonane na zajęciach informatyki.