ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “ŚWIAT MARZEŃ”

Komisja konkursowa w składzie: Ksenia Męzia, Anita Mierzwińska- Mazurkiewicz, Agnieszka Liśkiewicz, Agnieszka Nasierowska rozstrzygnęły szkolny konkurs plastyczny pt. “Świat Marzeń”, związany z obchodzonym co roku przez naszą szkołę Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

Spośród  nadesłanych prac komisja jednogłośnie przyznała:

I miejsce – Maksymilian Dulczewski kl 2c
II miejsce –  Zosia Perchon-Datczuk kl 2c
III miejsce  -Aleksander Dębski kl 2c
Wyróżnienie  – Aleksander Affek kl 2c

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.  Zwycięzcom gratulujemy!

O terminie rozdania nagród poinformujemy przez stronę internetową naszej szkoły.

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC

SZKOLENIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W dniu 14.05.19 odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień od gier komputerowych.

Prowadził je Pan Krzysztof Piersa, autor poradników, trener, gracz.

Dziękujemy rodzicom za zainteresowanie i liczne przybycie. 

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY “Polska Piękna Jak z Obrazka” – przedłużenie terminu

Informujemy, że Powiatowy Konkurs Plastyczny “Polska Piękna Jak z Obrazka” inspirowany obrazem Józefa Chełmońskiego “Bociany” zostanie przedłużony do 28.05.2019 r. Decyzja o wydłużeniu konkursu została podjęta w związku z licznymi prośbami zainteresowanych.

WYCIECZKA SZKOLNA W ENERGYLANDII

Pogoda nie dopisała, ale humory jak najbardziej. Klasy 5B i 6A na wyśmienitej wycieczce w Energylandii.

KARTA ROWEROWA

Szanowni Rodzice,                               

Mając na uwadze prowadzone w naszej szkole zajęcia z Wychowania Komunikacyjnego w ramach przedmiotu Technika przygotowujące Nasze dzieci do egzaminu na Kartę Rowerową, staraniami Rady Rodziców w dniach 30 i 31 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2019 r.  zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne w Mazowieckim Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych symulujących rzeczywistość drogową z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego spotyka się codziennie w realnych warunkach na drodze.
Więcej informacji na https://word.waw.pl/brd/mcbrd

Pozdrawiam Jacek Kacprowicz

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY„MÓJ SPORT – MOJE HOBBY”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój sport – moje hobby”

CELE KONKURSU

1. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.
2. Zachęcanie do uprawiania sportu.
3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresie różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax.(22) 767 – 57 – 49

Koordynatorzy konkursu: Ksenia Męzia, Anna Majewska, Agnieszka Nasierowska, Mariola Mańkowska-Zbysińska.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas O – VIII szkół podstawowych i przedszkoli
(grup sześciolatków) w trzech kategoriach wiekowych klasy: O – I, II – III, IV – VIII.

Termin konkursu: od 30.04.2019 r. do 27.05.2019 r.;wskazany termin jest nieprzekraczalny!
Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format pracy plastycznej A4 lub A3.
Do pracy należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: tytuł pracy, imię, nazwisko, klasę, szkołę lub przedszkole, zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wykonanie prac: dowolna technika.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2019 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody.

UWAGI KOŃCOWE

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom konkursu, pozostaną własnością szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac. Read more

Szanowni Rodzice,

w związku z zawieszeniem strajku od dnia 27 kwietnia 2019 roku (sobota) informuję, że w dniach 29 kwietnia – 30 kwietnia 2019 roku (poniedziałek, wtorek) będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla każdej klasy zgodnie z planem zajęć.

Świetlica czynna w godzinach 7.00 – 18.00.
Obiady będą wydawane według dotychczasowych zasad.
Dowóz uczniów do szkoły będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem.

Dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

Z poważaniem
Grażyna Sprawka

Dyrektor Szkoły