HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 15.04.2019 r. – 17.04.2019 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 15.04.2019 r. – 17.04.2019 r.

Uczniowie przychodzą do szkoły każdego dnia na godzinę 8:00.

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) język polski – czas pisania egzaminu 120 minut (9:00 – 11:00).
Uczniowie korzystający z dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu –czas pisania egzaminu do 180 minut (9:00 – 12:00).

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) matematyka – czas pisania egzaminu 100 minut (9:00 – 10:40).
Uczniowie korzystający z dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu –czas pisania egzaminu do 150 minut (9:00 – 11:30).

17 kwietnia 2019 r. (środa) język angielski – czas pisania egzaminu 90 minut ( 9:00 – 10:30).
Uczniowie korzystający z dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu –czas pisania egzaminu do 135 minut (9:00 – 11:15).
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) oraz legitymację szkolną.
Dodatkowo na egzamin z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Każdego dnia autobus przyjeżdża do szkoły na godzinę 8:00 (godzina odjazdu z poszczególnych przystanków zgodnie z planem obowiązującym przez cały rok szkolny).
Odjazdy autobusu
15 kwietnia 2019 r. odjazd ze szkoły o godzinie 12:30
16 kwietnia 2019 r. odjazd ze szkoły o godzinie 12:00
17 kwietnia 2019 r. odjazd ze szkoły o godzinie 11:30

W dniu egzaminu obowiązuje strój galowy.
Przypominamy, że obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich.

Życzymy wszystkim uczniom powodzenia na kolejne dni.