Konkurs zorganizowany przez świetlicę szkolną -“Coś niebieskiego”

konkurs świetlicowy – coś niebieskiego