KONKURS „ZDROWY UŚMIECH”

KONKURS  „ZDROWY  UŚMIECH”

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie szkolnym pt. ”Zdrowy Uśmiech”.

Cele konkursu

  • Promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie nawyku dbania o poprawę stanu zdrowia zębów.
  • Zachęcenie uczniów do wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Regulamin konkursu

Konkurs odbywać się będzie w dniach od 25.09 – 07.10.2017 r.

W dwóch kategoriach wiekowych:

            Uczniowie klas 0-III- będą uczestniczyli w pogadance na temat higieny jamy ustnej.

Każdy uczeń obecny w tym dniu otrzyma drobny upominek.

Uczniowie klas IV-VII– w grupach wykonają plakaty promujące w oryginalny sposób

konkurs „Zdrowy Uśmiech”. Do każdego plakatu powinna być dołączona informacja

z podaniem imienia i nazwiska autorów oraz klasy.

W konkursie komisja oceniać będzie: wyrazistości przekazu, pomysłowości i formę

formę estetyczną. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

            Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Małgorzata Grudzińska i Agnieszka Nasierowska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY