Maty edukacyjne Skoki

Z funduszy Rady Rodziców zakupiono zestaw mat edukacyjnych.

Edukowanie przez skakanie!