Nabór na stanowiska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie ogłasza nabór na stanowiska:
1/ Specjalista ds kadr, płac i ZUS

 Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:
– prowadzania kadr, płac i ZUS w pełnym zakresie
– obsługi umów cywilnoprawnch /zlecenia, dzieło
– obsługi podmiotów gospodarczych /zarejestrowania, wyrejestrowania z ZUS
– sporządzania deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS
– znajomości przepisów: prawa pracy w tym ewidencja czasu pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od os. fizycznych
– znajomości programu płacowo- kadrowego Vulcan – znajomości programu Płatnik

 

2/  Dozorca – praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

 I. Wymagania niezbędne

1.   Dobry stan zdrowia

2.   Wykształcenie minimum zawodowe.

3.  Umiejętność  wykonywania drobnych prac ślusarskich i ogólnobudowlanych , porządkowych
w budynku szkoły oraz na terenie wokół szkoły, nadzór nad budynkiem.

4.   Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

5.   Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.

6.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

II. Wymagane dokumenty:

1.   CV

2.   Kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie  oraz  kwalifikacje,  staż  pracy

potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu.

3.   Oświadczenie  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych – tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów  lub  złożyć  osobiście
w  sekretariacie  szkoły.

 

III. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub referencje z poprzednich  miejsc pracy.