Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

OPIEKUN DZIECI W AUTOBUSIE SZKOLNYM

praca od dnia 04.09.2017r.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Ukończony 18 rok życia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Cieszący się nieposzlakowaną opinią, obowiązkowością, sumiennością, odpowiedzialnością, kulturą osobistą.
 7. Umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole.
 8. Wykształcenie minimum zawodowe.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie.
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności.