Dyrektor

mgr Grażyna Sprawka

Zastępca dyrektora

mgr Jacek Kacprowicz

Nauczyciele