Koszt obiadów w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas 0-VII

P – pełny obiad (zupa + drugie danie + kompot i owoc) — 9,10 zł
D – drugie danie + kompot i owoc — 7,10 zł
Z – zupa + kompot i owoc — 3,70 zł

Koszt całodziennego wyżywienia dla grupy przedszkolnej

obejmującego II śniadanie, obiad (zupa, II danie) oraz podwieczorek wynosi 9,30 zł

FIRMA CATERINGOWA NIE ODPOWIADA ZA WYDAWANIE POSIŁKÓW

Zasady opłat za obiady:

Wpłat za żywienie dokonywać należy do 25 dnia każdego miesiąca z góry za następny miesiąc przelewem bankowym lub gotówką/kartą u pracownika firmy cateringowej na terenie szkoły.

Numer konta do wpłat za żywienie

LEVEL UP, Sylwia Włodarczyk

Bank ING: 82 1050 1012 1000 0092 4597 0646

1. W tytule wpłaty należy podać – MIESIĄC I ROK, ZA KTÓRY WNOSIMY OPŁATĘ, SZKOŁĘ, KLASĘ, IMIĘ I NAZWISKO, UCZNIA ORAZ WYBRANY WARIANT OBIADOWY P – pełny obiad, D – drugie danie, Z – zupa (dotyczy tylko posiłków szkolnych) – w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – należy wyszczególnić dni, za które dokonano odliczeń / opłaty – w przypadku wpłaty w terminie innym niż podany powyżej należy wysłać potwierdzenie wpłaty na adres mailowy niebowgebie.legionowo@.gmail.com lub przekazać wydrukowane potwierdzenie na stołówce szkolnej

2. Wysokość należności oraz menu będą dostępne na stronie internetowej szkoły do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny

3. Odwołania posiłków będą rejestrowane wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności firmie cateringowej nie później niż do godziny 9:00 za pomocą SMS-a pod numer 516 666 578 lub drogą mailową na adres niebowgebie.legionowo@.gmail.com. W treści zgłoszenia należy podać SZKOŁĘ, KLASĘ, IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz okres którego zgłoszenie dotyczy.

4. Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zaliczona na poczet wpłat następnego miesiąca.

5. W przypadku braku terminowej wpłaty za żywienie posiłki dla ucznia nie będą przygotowywane ani wydawane.

Warianty do wyboru

Koszt obiadów za czerwiec 2018 r.
P – pełny obiad (zupa+drugie danie + kompot i owoc) — 9,10 zł (14 dni czerwca x 9,10 = 127,40)
D – drugie danie + kompot i owoc — 7,10 zł (14  dni czerwca x 7,10 = 99,40)
Z – zupa + kompot i owoc — 3,70 zł (14  dni czerwca x 3,70 = 51,80)

Jeśli dziecko jest dietetykiem lub jada posiłki bezmięsne wystarczy nas o tym poinformować.
Przygotujemy i dostarczymy niezależnie spakowany odpowiedni posiłek dla Państwa dziecka.