ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w dniu 09.07.2021 r. według następującego harmonogramu:

Godz. 8.30 – klasa 8A

Godz. 9.00 – klasa 8B

Godz. 9.30 – klasa 8C

Godz. 10.00 – klasa 8D

Godz. 10.30 – klasa 8E

Uczniów, którzy nie odbiorą zaświadczenia w wyżej wymienionym terminie zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.