Przepisy RODO – Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce

Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje dotyczące
Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie  Reprezentowana przez Dyrektora Panią Grażynę Sprawka

Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce od dnia 25.05.2018 jest:

Pan Aleksander Jaszczołt,

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:

numer telefonu: 505899819.

Informujemy, że:

1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Szkoły adekwatnie do zakresu obowiązków.

2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz
w zgodzie z wymogami prawa.

4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio
w sekretariacie Szkoły.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.