Przetarg na dowożenie i odwożenie na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie

Przetarg na dowożenie i odwożenie na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie (dokumenty otwierają się w nowym oknie)

1 ogłoszenie

1 siwz 2015

1 wyliczenie koszt+-w zad.2

1 Wyliczenie koszt+-w dowozu dzieci – zad.1

1 Wykaz sprzętu

1 Wykaz dostaw lub usług

1 Umowa nr

1 ROZKŁAD ZAJĘĆ NA BASENIE W GCKiS W JABŁONNIE – zad. 2

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

1 OPIS ZAMÓWIENIA – zad.1

1 FORMULARZ OFERTY

1 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

1 Wzór oferty