Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.

Wpłat mogą Państwo dokonywać na podane poniżej konto.
W tytule przelewu proszę umieścić nazwisko ucznia oraz numer klasy.

Wpłat dokonywać można również w sekretariacie szkoły, u przedstawicieli klas oraz w dniach zebrań szkolnych z rodzicami i Dni Otwartych u przedstawicieli Prezydium (dyżurują w holu głównym szkoły w recepcji budynku).

Dane do faktur :
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie

NIP 536 – 17 – 95 – 348

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2019/2020

Download (PDF, Unknown)

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
w Chotomowie
PKO Bank Polski S.A. – Oddział 1
ul. Józefa Piłsudskiego 28,
05-118 Legionowo

70 1020 1026 0000 1402 0375 2987