Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.

W tym roku powrócił do naszej szkoły zwyczaj wypełniania deklaracji wpłat na Radę Rodziców, a wszystko po to abyśmy lepiej mogli zaplanować wydatki.
Liczymy w związku z tym, że Państwo ze swojej strony będą wpłacać zadeklarowaną składkę rzetelnie.

Na formularzu wpłaty należy umieścić nazwisko ucznia oraz numer klasy.
Wpłat dokonywać można również w sekretariacie szkoły oraz u przedstawicieli klas.

Wpłat mogą Państwo dokonywać na podane poniżej konto.

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy O/Jabłonna
ul. Modlińska 152
03 8013 1016 2002 0050 1031 0001