Napisz wiadomość

Poczta Rady Rodziców odczytywana będzie przynajmniej raz w tygodniu przez któregoś z członków Prezydium Rady Rodziców.