Przewodnicząca – Aneta Mrozek

Z-ca przewodniczącej – Karolina Rzepecka

Skarbnik – Jarosław Niemyjski

Członkowie – Sebastian Moraś i Adam Krzyżanowski