Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie : 

Przewodniczący Sebastian Moraś

Z-ca przewodniczącego – Aneta Mrozek

Skarbnik Ernest Raczkowski

Członkowie Magdalena Baliszewska, Ewa Wyszomirska – Rolak, Ewa Mikucka

Komisja rewizyjna – Kinga Twaróg, Aleksandra Modrzyńska