Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w składzie : 

Przewodniczący Aneta Mrozek

Z-ca przewodniczącego – Magdalena Baliszewska

Skarbnik Ernest Raczkowski

Członkowie Beata Wojciechowska, Ewa Wyszomirska – Rolak, Ewa Mikucka

Komisja rewizyjna – Kinga Twaróg, Aleksandra Modrzyńska