Przewodniczący – Sebastian Moraś

Z-ca przewodniczącego – Karolina Rzepecka

Skarbnik – Ernest Raczkowski

Członkowie – Aneta Mrozek i Magdalena Nartowska