SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZE ŚRODKÓW RADY RODZICÓW

 za okres  od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Lp. Wpływy Kwota /zł./ Lp. Wydatki Kwota /zł./
1. Z przeniesienia z ubiegłego roku 21958,11 1. Zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej 3 600,00
2. Wpłaty rodziców na RR 32840,00 2. Zakup akcesoriów do OZOBOTA 714,95
3. Dopłaty rodziców do nagród książkowych 889,75 3. Zakup mat edukacyjnych 113,00

 

4. Dochód z zabawy Andrzejkowej 1317,90 4. Zakup szczoteczek jednorazowych 1051,07
5. Kapitalizacja odsetek 2,12 5. Biblioteka – zakup książek 2016,48

 

    6. Konkursy Przedmiotowe 4418,33
      7. Delegacje uczniów 13,37
      8. Dzień Edukacji -upominki 594,44
      9. Ślubowanie klas 1 895,02
      10. Bal Andrzejkowy 413,71
      11. 14 LUTEGO – Zakup lizaków 121,63
      12. Dzień dziecka 1530,50
13. Zabawa karnawałowa 2542,85
      14. Nagrody książkowe -koniec roku szkolnego .

Zakup z zamówienia grupowego

7283,50
      15. Nagrody książkowe -koniec roku szkolnego

Zakupy przez wychowawców

1575,91
      16. Zakończenie roku szkolnego – kwiaty  130,00
      17. Zakup artykułów dekoracyjnych 24,00
      18. Poczęstunek VIII klas  egzaminy 831,00
      19. Dofinansowanie wycieczek  (2 x 660) 1320,00

 

      20. Bal VIII klas  1000,00
      21. Prowizja od przelewów oraz wpłat  i obsługa bankowa 112,00
      22. Prowadzenie strony
w-w Rady Rodziców
1500,00
      23. Obsługa księgowo-rachunkowa 1200,00

 

      24. Prowizja za przelew
z Banku Spółdzielczego do PKO BP
26,08
      25. Wydruk deklaracji wpłat na RR 70,00
  RAZEM 57007,88   RAZEM 33097,84

 

 

 

Bank     23375,47

Kasa        534,37

Razem  23910,04