SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZE ŚRODKÓW RADY RODZICÓW

 za okres  od 01.09.2017 r. do 03.09.2018r.

Lp. Wpływy Kwota /zł./ Lp. Wydatki Kwota /zł./
1. Z przeniesienia z ubiegłego roku 48340,05 1. Dofinansowanie do sztucznej nawierzchni placu zabaw 19100,00
2. Wpłaty rodziców 28965,00 2. Pracowania językowa – dofinansowanie 13000,00
3. Dopłaty rodziców do nagród książkowych 1589,50 3. Zakup zestawu Edu-Sens 1629,99
4. Festyn Rodzinny 2017/2018 4621,61 4. Biblioteka – zakup książek 2000,00
5. Kapitalizacja odsetek 7,71 5. Konkursy przedmiotowe 3951,19
6. Delegacje uczniów 88,52
7. Dzień Edukacji – upominki 643,54
8. Ślubowanie klas 1 726,60
9. Bal Andrzejkowy 520,15
10. Dzień Kobiet 208,75
11. Festyn Rodzinny 2017/2018 1399,06
12. Dzień Dziecka 1981,40
13. Zabawa karnawałowa 2457,08
14. Nagrody książkowe koniec roku szk. 8639,42
15. Zakończenie roku szkolnego 480,20
16. Zakup artykułów świetlicowych 209,46
17. Wypożyczenie strojów 975,00
18. Dofinansowanie wycieczek 1990,00
19. Zakup księgi przychodów i rozchodów 36,90
20. Prowizja od przelewów oraz wpłat i obsługa bankowa 328,50
21. Obsługa księgowo – rachunkowa 1200,00
RAZEM 83523,87 RAZEM 61565,76

 

 

Bank        20864,74

Kasa        1093,37

Razem     21958,11