WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW                                                                                                                               

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie informuje, że w związku z przedłużeniem terminu rekrutacji do dnia 31.03.2020r. uruchomiliśmy możliwość składania wniosków rekrutacyjnych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego przez skrzynkę mailową.

Skan lub fotografię wniosku prosimy przesyłać na adres spnr1chotomowrekrutacja@gmail.com

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego oryginały wniosków, załączników, zaświadczeniao spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez szkołę bądź przedszkole w którym ww. obowiązek jest spełniany (dotyczy zapisu do klasy 1)  należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Dokument do wglądu wymagany przy zapisie dziecka do szkoły:  dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia dziecka.

Wnioski rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły http://www.spchotomow.edu.pl/ w zakładce Rodzice/ rekrutacja 2020/2021.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje i komplet dokumentów dotyczący zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Druki rekrutacyjne odpowiadające ogłoszeniom zapisu do klasy 0 i klasy 1

Zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

  • Rekrutacja  do oddziału przedszkolnego (klasa 0)

Dodatkowe dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły klasa 0

Dodatkowe dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły klasa 1