WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021 

 Informujemy, że w dniach 19 maja – 27 maja 2020r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do klasa 0  i klasy 1.

Skan lub fotografię wniosku wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres spnr1chotomowrekrutacja@gmail.com

Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 1 należy dołączyć  skan zaświadczenia o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez szkołę bądź przedszkole w której ww. obowiązek jest spełniany.

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego oryginały wniosków należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.

Wnioski rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły http://www.spchotomow.edu.pl/ w zakładce Rodzice/ rekrutacja 2020/2021.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje i komplet dokumentów dotyczący zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Druki rekrutacyjne odpowiadające ogłoszeniom zapisu do klasy 0 i klasy 1

Zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

  • Rekrutacja  do oddziału przedszkolnego (klasa 0)

Dodatkowe dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły klasa 0

Dodatkowe dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły klasa 1