Samorząd Szkolny

Szkoły Podstawowej nr 1

im. S. Krasińskiego w Chotomowie

 

„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę;

przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje;

łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością;

być sobą i umieć rezygnować z siebie.”


– Pino Pellegrino

Samorząd uczniowski klas IV – VIII

Zarząd Samorządu

Przedstawiciele Samorządu

KLASA 4A

Elżbieta Kubuj

Amelia Skoroszewska

Piotr Oleńczak

KLASA 4B

Daniel Kamiński

Alicja Szwonder

Otylia Mosakowska

KLASA 4C

Maciej Grzeliński

Emilia Krawczykowska

Julia Wołczyńska

KLASA 4D

Dominika Słodek

Paweł Piotrowski

Krzysztof Piotrowski

KLASA 4E

Patrycja Bednarek

Sebastian Gąsior

Ada Rogala

KLASA 4F

Agata Karpińska

Mateusz Kwiatkowski

Maksym Rokicki

KLASA 5A

Maciej Patora

Aleksandra Ponto

Szymon Murtaś

Martyna Wolska

KLASA 5B

Wiktoria Stoczko

Roxana Sobolewska

Aleksander Wójcik

KLASA 5C

Alicja Bujak

Aleksander Kurek

Wiktoria Haraburda

KLASA 5D

Zofia Chodkowska

Julia Myszka

Sandra Pawlak

KLASA 5E

Błażej Dłużnik

Aleksandra Osiał

Mikołaj Ciecierski

KLASA 6A

Anna Stefańska

Cezary Wojsz

Kamila Marcinowicz

KLASA 6B

Michał Szkółka

Marcel Koperkiewicz

Wiktoria Drabent

KLASA 6C

Piotr Bednarek

Angelika Żołyniak

Bartłomiej Małys

KLASA 6D

Sonia Budnik

Daniel Worobel

Zuzanna Bziuk

Ignacy Błaszczak

KLASA 6E

Kacper Stępniak

Jakub Patora

Zofia Bęza

KLASA 7A

Ewa Marucha

Patrycja Ziółkowska

Mateusz Smoliński

KLASA 7B

Filip Wawryszewicz

Małgorzata Kubuj

Jakub Kucharczyk

KLASA 7C

Aleksandra Kacprzak

Kacper Kosiorek

Julia Gut

KLASA 8A

Wiktor Nowak

Mateusz Mrozek

Julia Szewczyk

KLASA 8B

Sandra Krupa

Agata Zawadzka

Wiktoria Różańska

KLASA 8C

Oskar Astrabas

Błażej Jedliński

Maciej Dziewisz

KLASA 8D

Martyna Rzepecka

Aleksandra Najda

Sati Ashkhanian

Opiekunowie Samorządu Szkolnego klas 1-III

 •  Aleksandra Roguska
 •  Agnieszka Wygowska

 Opiekunowie Samorządu Szkolnego klas 1V-VIII

 •  Sandra Slima
 • Justyna Kacperska

 Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 prężnie działa Samorząd Szkolny. Jego praca dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności Samorządu Szkolnego; organizacja wyborów przedstawicieli organu.

 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, stała współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, realizację projektu pt. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla schroniska dla zwierząt;  udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, Halloween; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; organizację apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz okolicznościowych imprez i akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, Tłusty czwartek; realizację projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka.

 

ZADANIEM OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Szkolnego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU SZKOLNEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,

 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,

 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,

 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,

 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,

 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,

 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:

  • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,

  • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,

  • prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;

  • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;

  • całoroczna akcja pn. „Jeden szczęśliwy dzień w miesiącu – Kolorowa 13”;

  • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki”;

  • spotkania Rady Samorządu  Szkolnego z opiekunami;

  • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;

  • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Szkolnego na stronie internetowej szkoły;

  • współpraca z instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje  charytatywne;

  • udział w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego;

  • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

  • AKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • DZIEŃ CHŁOPAKA
  •          

  • ZBIÓRKA ZNICZY
  • Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom oraz Wychowawcom za włączenie się w naszą akcję zbiórki zniczy. W dniu dzisiejszym opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII złożyli znicze na grobie Patrona Szkoły Stefana Krasińskiego w Chotomowie, grobie Nieznanego Żołnierza oraz grobie byłego Dyrektora Szkoły Andrzeja Pustelnika. W ciszy i zadumie uczciliśmy pamięć o zmarłych. Uczniowie pamiętają i kultywują wartości patriotyczne .
  • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  •    W imieniu wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego  pragniemy w tak uroczystym Dniu Edukacji Narodowej  podziękować Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły za motywowanie nas do pokonywania trudów codziennego dnia szkolnego, za wysiłek, jaki wkładacie w naszą edukację i  wychowanie, za wyrozumiałość dla naszych dziecinnych wybryków.
  • Życzymy Wam Kochani Nauczyciele:
   – aktywnych i chętnych do pracy uczniów;
   – sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.
   Niech codzienność nie oddala Waszych marzeń.