SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZE ŚRODKÓW RADY RODZICÓW

 za okres  od 01.09.2016 r. do 31.08.2017r.

Lp. Wpływy Kwota /zł./ Lp. Wydatki Kwota /zł./
1. Z przeniesienia z ubiegłego roku 41759,50 1. Konkursy Przedmiotowe  

4766,53

 

2. Wpłaty rodziców 32830,00 2. Delegacje uczniów 176,51

 

 

 

3. Kapitalizacja odsetek 9,93 3. Ślubowanie klas 1 113,55

 

 

 

4. Prowizja Inter Risk 4436,10 4. Zabawa karnawałowa 2397,99

 

 

 

5. Festyn rodzinny 2015/2016 403,00 5. Bal andrzejkowy 90,40

 

 

6. Festyn rodzinny 2016/2017 14653,58 6. Festyn Rodzinny 2015/2016 255,99

 

7. Zwrot nadwyżki dopłaty do nagród książkowych 762,00 7. Festyn Rodzinny

2016/2017

4808,75

 

 

      8. Widowiska i warsztaty dla uczniów 250,00

 

 

      9. Opłata za stronę internetową szkoły 199,08

 

 

      10. Dzień dziecka 1320,50

 

 

 

      11. Wiązanki okolicznościowe 399,70
      12. Nagrody koniec roku szk. 2014/1015 7988,00

 

 

      13. Dofinansowanie wycieczki 260,00

 

 

      14. Biblioteczka do j. angielskiego 1200,00

 

 

      15. Pomoce do edukacji sensorycznej 3090,50

 

 

      16. Radiowęzeł 17567,00

 

      17. Pieczątka Rady rodziców wkład (zmiana nazwy szkoły) 36,90

 

 

 

      18. Prowizja od wpłaty ubezpieczenia uczniów 6,00
      19. Prowizja od przelewu 36,00
      20. Obsługa księgowo-rachunkowa 1200,00

 

 

 

      21. Obsługa rachunku bankowego 300,00

 

 

 

 

      22. Prowizja od wpłat gotówkowych 40,16

 

 

 

      23. Prowizja od wypłat gotówkowych 10,50

 

 

 

  RAZEM 94854,11   RAZEM 46514,06

 

 

Bank        45735,89

Kasa         2604,16

Razem    48340,05