STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KRASIŃSKIEGO W CHOTOMOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY (na okres od września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI (na okres od września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.)

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017-2018

WZO KLAS I – III 2015-2016

NOWE WZO W BLOKU HUMANISTYCZNYM

PZO-ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

Przedmiotowy system oceniania – język angielski

Nowy WZO Język angielski

WZO PRZYRODA

WZO Historia

Regulamin zajęć logopedycznych

KRYTERIA-OCENIANIA-Z-PLASTYKI-W-KLASACH-IV-VII

System oceniania z wychowania fizycznego