Organy Szkoły:
Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej w Chotomowie

ORGAN NADZORUJĄCY: Mazowieckie Kuratorium Oświaty

ORGAN PROWADZĄCY: Gmina Jabłonna

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD SZKOLNY: uczniowie klas I – VI SP w Chotomowie

SAMORZĄD KLASOWY: w każdej klasie SP w Chotomowie