UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

Lp. Tytuł uroczystości Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.IX.2017 r.
2. Ślubowanie klas pierwszych 13.X.2017 r.
3. Dzień Edukacji Narodowej 13.X.2017 r.
4. 11 Listopada dla klas I – III 10.XI.2017 r.
11 Listopada dla klas IV – VI 10.XI.2017 r.
5. Dyskoteka andrzejkowa 24.XI.2017 r.
6. Dzień Pluszowego Misia 25.XI.2017 r.
7. III Dzień Tolerancji XI.2017 r.
8. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych XII.2017 r.
9. Montaż słowno – muzyczny z okazji świąt Bożego Narodzenia – program artystyczny

Koncert kolęd

22.XII.2017 r.
10. Wieczór poezji i piosenki XI.2017 r.
11. Bal karnawałowy klas 0 – III 2018 r.
Bal karnawałowy klas IV – VI 2018 r.
12. Święto Kobiet 08.III.2018 r.
13. Powitanie Wiosny 20.III./21.III.2018 r.
14. Światowy Dzień Zdrowia 07.IV.2018 r.
15. Święto Ziemi dla klas 0 – III 21.IV.2018 r.
Święto Ziemi dla klas IV – VI 21.IV.2018 r.
16. Święto szkoły dla klas 0 – III 24.IV.2018 r.
Święto szkoły dla klas IV – VII 24.IV.2018 r.
17. Wielkanoc – program artystyczny 12.IV.2018 r.
18. Konstytucja 3 Maja 04.V.2018 r.
19. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu II semestr
20. Dzień Dziecka klas 0 – III 01.VI.2018 r.
Dzień Dziecka klas IV – VII 01.VI.2018 r.
21. Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych 21.VI.2018 r.
22. Zakończenie roku szkolnego klas I – VII 22.VI.2018 r.