Wspólny trening na Pump tracku

Zapraszamy na szkolenie teoretycznie oraz wspólny trening praktyczny na Pump tracku!
Spotykamy się przy torze w miejscowości

Skierdy ul. Nadwiślańska 1

w niedzielę 6 października 2019 r. 

godz. 10:00.

Bawimy się ok. dwie godziny.