Wycieczka kl. 2f i 2g

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to świetne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu, a także okazja do podróży w przeszłość… Doświadczyły tego klasy 2f i 2g, gdy w przeddzień Dnia Dziecka pojechały na lekcję kaligrafii /pisaliśmy prawdziwym piórem ze stalówką i atramentem!/. Nawet lekko psująca się pogoda nie powstrzymała nas od zaglądania do uroczego dworku szlacheckiego, powozowni, starodawnych chat, biegania po dawnych wiejskich podwórkach i grillowania pod olbrzymią wiatą!

20160531_102650 20160531_112448 20160531_113928 20160531_120130 20160531_131224 IMGP4828 IMGP4871