ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

Szanowni Państwo!

Przesyłamy w załącznikach informację dotyczącą naszej dalszej pracy z uczniami:

KLASY 1-3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8