Zebrania rodziców dzieci klas „0” i „1”

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie informuje, że

dnia 30.08.2018 r. /czwartek/

odbędą się zebrania rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019
będą uczęszczały do klas „0” i „ 1”.

godz. 18.00 – klasy „0”
godz. 18.30 – klasy „1”