Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

PODRĘCZNIKI obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych otrzymają podręczniki i ćwiczenia BEZPŁATNIE (poza religią).
Pozostałe klasy zakupują podręczniki i ćwiczenia, zgodnie z podanym wykazem.

II miejsce w Konkursie Języka Angielskiego

Z przyjemnością informujemy, iż Oliwia Pełka, uczennica klasy 6d zajęła II miejsce w Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół powiatu legionowskiego zorganizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich STO.

Gratulujemy!

Cała Polska czyta dzieciom.

Na zakończenie prowadzonej również w naszej szkole akcji, przybyło dwoje gości. Pan Dariusz Janas, który przeczytał uczniom klas 0b oraz starszym świetliczakom wiersz pt: „Znaki drogowe” autorstwa pani Hani Niewiadomskiej, ponadto wystosował pogadankę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Uczniów odwiedziła również poetka i autorka czytanych przez nas w tym roku szkolnym  wierszy pani Hania Niewiadomska, która oprócz liryków „wakacyjnych” np.: Bąk, Dzień Taty zaprezentowała dzieła z nowego tomu, dotąd jeszcze nieopublikowanego.

Uczniowie szkoły pragną bardzo podziękować tym wszystkim osobom, które odwiedziły nas w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” za okazaną troskę, wrażliwość i czas poświęcony młodemu pokoleniu.

maj2015 maj2015_1 maj2015_2 maj2015_3

Piknik Rodzinny – Film

Zobaczcie sami jak bawiliśmy się na Pikniku Rodzinnym 2015

Zmiany w legitymacjach szkolnych

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie druków szkolnych, został określony nowy wzór legitymacji szkolnej wprowadzający wymóg wpisywania numeru Pesel.

Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowego wzoru zachowują ważność do ukończenia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji pod tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego” wpisuje się odręcznie PESEL ucznia.

W świetle obowiązującego przepisu legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

 

Wpisu dokonuje się w sekretariacie szkoły.

Prosimy o dostarczenie legitymacji  do wychowawców  klas do dnia 17.06.2015r.

 

Sportowy sukces ucznia naszej szkoły!!!

Maksymilian Kadłubowski zdobył IV miejsce w województwie w indywidualnych biegach przełajowych rozgrywanych w Radomiu w ramach XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W zawodach w kategorii klas VI startowało 81 najlepszych zawodników województwa mazowieckiego wyłonionych w eliminacjach powiatowych i międzypowiatowych.

Gratulujemy wspaniałego startu!

Konkurs FOX 2015

W konkursie FOX 2015 najwyższe wyniki uzyskali uczniowie:

Karolina Groszyk  6 b – wynik dobry

Maciej Turczyński 5 d – wynik dobry

Radosław Kozian  4 c – wynik bardzo dobry

Adrian Turczyński 4 d – wynik dobry

Karol Kochman 4 a – wynik dobry

Jan Olszewski klasa 3 b – wynik dobry
Urszula Białous 4 e – wynik dobry

 

Wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klas VI w roku szkolnym 2014/2015

 

Średnie wyniki procentowe dla oddziałów i dla szkoły

Arkusz Przedmiot Klasa Szkoła
 

 

 

 

Standardowy

Język polski + matematyka A B C D
Język polski 80,8 87,9 79,0 83,8 82,9
Matematyka 68,5 74,0 72,1 75,2 72,4
Ogółem 74,9 81,1 75,7 79,7 77,8
Język angielski (oddziały i ogółem) 85,4 92,2 85,2 90,6 88,4

 

Średnie wyniki procentowe dla gminy, powiatu i województwa mazowieckiego

Część pierwsza Część druga
Język polski i matematyka Język angielski
Język polski Matematyka Ogółem Język angielski Ogółem
Gmina Jabłonna 80,2 71,9 76,2 86,3 86,3
Powiat legionowski 78,1 67,2 72,9 83,7 83,7
Województwo mazowieckie 75,6 63,8 69,8 80,4 80,4
Szkoła 82,9 72,4 77,8 88,4 88,4