POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „100 Lat – Piękna Niepodległa”

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100-LECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY_Z OKAZJI 100

zgoda-rodziców-na-konkurs

formularz-karty-uczestnika-konkursu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Mój sport – moje hobby”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mój sport – moje hobby”

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.

 2. Zachęcanie do uprawiania sportów..

 3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.

 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

 5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax. (22) 767-57-49

Koordynatorzy konkursu: mgr Ksenia Męzia, mgr Hanna Stachowicz, mgr Justyna Kacperska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0 – VII szkół podstawowych i przedszkoli (grupy sześciolatków) w trzech kategoriach wiekowych klasy: 0-I, II-III, IV-VII

Termin konkursu: od 09. 04. 2018r. do 27. 04. 2018r.; wskazany termin jest nieprzekraczalny!

Prace plastyczne powinny być wykonywane indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format A4, A3; na odwrocie należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę lub przedszkole.

 Wykonanie prac: technika dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.05. 2018 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin VI Warszawskiego Konkursu Plastycznego

Regulamin VI Warszawskiego Konkursu Plastycznego
Tak żyć, jak żyłem, warto było… Józef Piłsudski.

Temat szóstej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski.

Read more

„NIEZWYKŁY ŚWIAT BAŚNI CHARLES’A PERRAULT”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas II i III 

do wzięcia udziału w

II Powiatowym Konkursie Czytelniczym

 „NIEZWYKŁY ŚWIAT BAŚNI CHARLES’A PERRAULT”

Celem konkursu jest zapoznanie się z twórczością Charles’a Perrault, kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, promocja czytelnictwa wśród uczniów klas II-III.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z następującymi utworami     (w przekładzie i opracowaniu Haliny Kozioł):

 • „KNYPS Z CZUBKIEM”
 • „PALUSZEK”
 • „WRÓŻKI”
 • „OŚLA SKÓRKA”
 • „KOPCIUSZEK”
 • ORAZ Z ŻYCIORYSEM I TWÓRCZOŚCIĄ CHARLES’A PERRAULT

 Chęć udziału w konkursie, uczniowie zgłaszają do wychowawców.  Etap szkolny odbędzie się 5 grudnia, o terminie etapu klasowego decyduje wychowawca klasy.

 

Organizatorzy:  Gabriela Czachorowska, Aleksandra Jankowska, Aleksandra Roguska

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy “Leon”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas II i III  naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym “Leon”

w  jesiennej edycji Konkurs Zintegrowanych Sprawności

Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Przeprowadzony będzie w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi w dniu 16 listopada 2017 r. (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).

 

Chęć udziału w konkursie zgłaszamy pani Aleksandrze Roguskiej (sala nr 11)  do 7 listopada 2017 r. Wymagana jest opłata 8,5 zł .

 

Przykładowe testy znajdują się na stronie:                                                                                                                                                                         http://www.leon-konkursy.pl/przykadowe-testy.html

 

 

Koordynatorzy:  Aleksandra Roguska, Aleksandra Jankowska, Ewa Bandera