REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Mój sport – moje hobby”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mój sport – moje hobby”

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.

 2. Zachęcanie do uprawiania sportów..

 3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.

 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

 5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax. (22) 767-57-49

Koordynatorzy konkursu: mgr Ksenia Męzia, mgr Hanna Stachowicz, mgr Justyna Kacperska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0 – VII szkół podstawowych i przedszkoli (grupy sześciolatków) w trzech kategoriach wiekowych klasy: 0-I, II-III, IV-VII

Termin konkursu: od 09. 04. 2018r. do 27. 04. 2018r.; wskazany termin jest nieprzekraczalny!

Prace plastyczne powinny być wykonywane indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format A4, A3; na odwrocie należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę lub przedszkole.

 Wykonanie prac: technika dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.05. 2018 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin VI Warszawskiego Konkursu Plastycznego

Regulamin VI Warszawskiego Konkursu Plastycznego
Tak żyć, jak żyłem, warto było… Józef Piłsudski.

Temat szóstej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski.

Read more

„NIEZWYKŁY ŚWIAT BAŚNI CHARLES’A PERRAULT”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas II i III 

do wzięcia udziału w

II Powiatowym Konkursie Czytelniczym

 „NIEZWYKŁY ŚWIAT BAŚNI CHARLES’A PERRAULT”

Celem konkursu jest zapoznanie się z twórczością Charles’a Perrault, kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, promocja czytelnictwa wśród uczniów klas II-III.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z następującymi utworami     (w przekładzie i opracowaniu Haliny Kozioł):

 • „KNYPS Z CZUBKIEM”
 • „PALUSZEK”
 • „WRÓŻKI”
 • „OŚLA SKÓRKA”
 • „KOPCIUSZEK”
 • ORAZ Z ŻYCIORYSEM I TWÓRCZOŚCIĄ CHARLES’A PERRAULT

 Chęć udziału w konkursie, uczniowie zgłaszają do wychowawców.  Etap szkolny odbędzie się 5 grudnia, o terminie etapu klasowego decyduje wychowawca klasy.

 

Organizatorzy:  Gabriela Czachorowska, Aleksandra Jankowska, Aleksandra Roguska

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy “Leon”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas II i III  naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym “Leon”

w  jesiennej edycji Konkurs Zintegrowanych Sprawności

Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Przeprowadzony będzie w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi w dniu 16 listopada 2017 r. (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).

 

Chęć udziału w konkursie zgłaszamy pani Aleksandrze Roguskiej (sala nr 11)  do 7 listopada 2017 r. Wymagana jest opłata 8,5 zł .

 

Przykładowe testy znajdują się na stronie:                                                                                                                                                                         http://www.leon-konkursy.pl/przykadowe-testy.html

 

 

Koordynatorzy:  Aleksandra Roguska, Aleksandra Jankowska, Ewa Bandera

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ TALERZ PEŁEN WITAMIN”

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 2. Zachęcanie do wdrażania do codziennego menu, diety bogatej w warzywa i owoce.
 3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
 5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax. (22) 767-57-49

Koordynatorzy konkursu: mgr Ksenia Męzia, mgr Hanna Stachowicz, mgr Marta Koper

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0 – VII szkół podstawowych i przedszkoli (grupy sześciolatków) w trzech kategoriach wiekowych klasy: 0-I, II-III, IV-VII

Termin konkursu:  od 06. 11. 2017 r. do 27. 11. 2017 r.; wskazany termin jest nieprzekraczalny!

Prace plastyczne powinny być wykonywane indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format A4, A3; na odwrocie należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę lub przedszkole.

Wykonanie prac: wydzieranka lub kolaż.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.12. 2017 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom konkursu, pozostaną własnością szkoły.

KONKURS „ZDROWY UŚMIECH”

KONKURS  „ZDROWY  UŚMIECH”

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie szkolnym pt. ”Zdrowy Uśmiech”.

Cele konkursu

 • Promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie nawyku dbania o poprawę stanu zdrowia zębów.
 • Zachęcenie uczniów do wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Regulamin konkursu

Konkurs odbywać się będzie w dniach od 25.09 – 07.10.2017 r.

W dwóch kategoriach wiekowych:

            Uczniowie klas 0-III- będą uczestniczyli w pogadance na temat higieny jamy ustnej.

Każdy uczeń obecny w tym dniu otrzyma drobny upominek.

Uczniowie klas IV-VII– w grupach wykonają plakaty promujące w oryginalny sposób

konkurs „Zdrowy Uśmiech”. Do każdego plakatu powinna być dołączona informacja

z podaniem imienia i nazwiska autorów oraz klasy.

W konkursie komisja oceniać będzie: wyrazistości przekazu, pomysłowości i formę

formę estetyczną. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

            Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Małgorzata Grudzińska i Agnieszka Nasierowska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY