Ubezpieczenie na rok szkolny 2016/2017

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Ogłasza nabór ofert na ubezpieczenia szkolne na rok 2016/2017.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do środy 22.06.2016
Z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty Rada Rodziców wraz z Dyrekcją skontaktuje się w celu omówienia szczegółów oferty.

Godziny pracy sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa 8.00-16.00,
Czwartek  8.00-17.00
Piątek 7.00-15.00

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dowóz uczniów

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Read more

Przetarg na dowożenie i odwożenie na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie

Przetarg na dowożenie i odwożenie na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie (dokumenty otwierają się w nowym oknie)

Read more

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dowóz uczniów

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Read more

Przetarg na dowożenie i odwożenie na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

ZMIANY W DOKUMENTACH (dokumenty otwierają się w nowym oknie).

Zmiany w siwz – umieszczono dn. 19.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – umieszczono dn. 19.12.2014 r.

Przetarg na dowożenie i odwożenie  na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie (dokumenty otwierają się w nowym oknie).

Read more

Wynik postępowania na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Podstawowa

  1. Partyzantów 23

05-123 Chotomów, woj. mazowieckie,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

na basen w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

 

Wybrano ofertę:

TRANSLUD Przewozy AutokaroweJan Domosławski

  1. Strażacka 17

05-13 Chotomów

Cena oferty 95 038,75 zł

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu Nazwa i adres wykonawcy(Nr oferty) Cena (koszt) Razem
1 TRANSLUD Przewozy AutokaroweJan Domosławski

  1. Strażacka 17

05-13 Chotomów

(1)

100,00 100,00

 

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

Chotomów, dnia: 2013-12-23