REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Mój sport – moje hobby”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mój sport – moje hobby”

CELE KONKURSU:

  1. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.

  2. Zachęcanie do uprawiania sportów..

  3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.

  4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

  5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax. (22) 767-57-49

Koordynatorzy konkursu: mgr Ksenia Męzia, mgr Hanna Stachowicz, mgr Justyna Kacperska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0 – VII szkół podstawowych i przedszkoli (grupy sześciolatków) w trzech kategoriach wiekowych klasy: 0-I, II-III, IV-VII

Termin konkursu: od 09. 04. 2018r. do 27. 04. 2018r.; wskazany termin jest nieprzekraczalny!

Prace plastyczne powinny być wykonywane indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format A4, A3; na odwrocie należy podać: imię, nazwisko, klasę, szkołę lub przedszkole.

 Wykonanie prac: technika dowolna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.05. 2018 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Szkolny etap Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

28 lutego 2018 roku odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla uczniów klas 4 – 7. W konkursie brało udział 30 uczestników.

I miejsce zajęła Zuzanna Bziuk z klasy 5d, II miejsce – Małgorzata Kochman z klasy 5 e, III miejsce – Nicola Mołczanow z klasy 4e.

 

 

Minikonkurs Matematyczny

Do II etapu Minikonkursu Matematycznego dla klas IV – VII zakwalifikowali się następujący uczniowie:

KLASA IV:

1. Jakub Andrukiewicz 4b
2. Piotr Włodarczyk 4d
3. Jakub Mroczkowski 4e

KLASA V:

1. Marcel Krysiak 5b
2. Ignacy Błaszczak 5d
3. Jakub Gaćkowski 5e
4. Jan Mitura 5e

KLASA VI:

1. Maja Kułakowska 6b
2. Barbara Paczos 6b
3. Aleksander Starczewski 6b
4. Bartosz Gałkowski 6c
5. Lena Pachocińska 6d

KLASA VII:

1. Marcel Taraszkiewicz 7a
2. Oskar Astrabas 7c
3. Kacper Kowalik 7c
4. Adam Głuch 7d

Zespół matematyków gratuluje zdobytych wyników i życzy powodzenia w II etapie konkursu!!!!!

Wyniki Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Do II etapu (rejonowego) Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych „Mazowieckie talenty” zakwalifikowali się następujący uczniowie:

STARCZEWSKI ALEKSANDER KL. 6b
GŁUCH ADAM KL. 7d

Gratulujemy świetnych wyników w I etapie (szkolnym) !!!!
Zespół matematyków życzy powodzenia na kolejnych etapach powyższego konkursu!!!!!

II etap odbędzie się dnia 11.01.2018r. (czwartek) w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36

I Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego pt. „Shots about Britain”

Dnia 14 grudnia w naszej szkole odbył się etap eliminacyjny I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego pt. „Shots about Britain”. W ramach konkursu uczniowie mieli opracować prezentację multimedialną wraz z wypowiedzią ustną w języku angielskim na jeden z podanych przez Organizatora tematów. Etap finałowy odbędzie się 2 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie. Najciekawsze prezentacje multimedialne opracowane przez uczennice naszej szkoły to prace Małgorzaty Kubuj z klasy 6B i Zuzanny Czarneckiej z klasy 5E.

Serdecznie gratulujemy.
Zespól anglistów

Regulamin VI Warszawskiego Konkursu Plastycznego

Regulamin VI Warszawskiego Konkursu Plastycznego
Tak żyć, jak żyłem, warto było… Józef Piłsudski.

Temat szóstej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski.

Read more

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Talerz pełen witamin”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Talerz pełen witamin”

W dniu 4 grudnia 2017 roku komisja konkursowa w składzie: panie Hanna Stachowicz, Ksenia Męzia oraz Beata Kopera rozstrzygnęła konkurs gminny pt; „Talerz pełen witamin”.

Prace konkursowe, które napłynęły do organizatora – Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Krasińskiego w Chotomowie były oryginalne, kolorowe i niepowtarzalne.

Read more

Konkurs  Języka Angielskiego „ My Day in  the United Kingdom”

Sprawozdanie z Konkursu  Języka Angielskiego „ My Day in  the United Kingdom” odbywającym się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

  W dniach 13 i 16 listopada 2017 roku odbył się konkurs „My Day in the United Kingdom”, zorganizowany przez wydawnictwo prowadzone przez firmę „Fida”.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas 5 – 7:

Laureatami konkursu zostali:

Michał Wołodźko – 6 a

Konstancja Sarwińska – 7 a

Prace laureatów będą opublikowane w formie książkowej zatytułowanej „My Day in the United Kingdom. Zbiór najlepszych opowiadań szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego”.

IIIII Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny „Jestem dumny, że jestem Polakiem”

 25 października 2017 r. w Państwowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, odbył się III Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny „Jestem dumny, że jestem Polakiem”.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postawy patriotycznej, a uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą na temat Polski.

Naszą szkołę reprezentowali Maksymilian Nagat i Wojciech Chodorski, który zajął w konkursie III miejsce.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy.