Minikonkurs Matematyczny

Do II etapu Minikonkursu Matematycznego dla klas IV – VII zakwalifikowali się następujący uczniowie:

KLASA IV:

1. Jakub Andrukiewicz 4b
2. Piotr Włodarczyk 4d
3. Jakub Mroczkowski 4e

KLASA V:

1. Marcel Krysiak 5b
2. Ignacy Błaszczak 5d
3. Jakub Gaćkowski 5e
4. Jan Mitura 5e

KLASA VI:

1. Maja Kułakowska 6b
2. Barbara Paczos 6b
3. Aleksander Starczewski 6b
4. Bartosz Gałkowski 6c
5. Lena Pachocińska 6d

KLASA VII:

1. Marcel Taraszkiewicz 7a
2. Oskar Astrabas 7c
3. Kacper Kowalik 7c
4. Adam Głuch 7d

Zespół matematyków gratuluje zdobytych wyników i życzy powodzenia w II etapie konkursu!!!!!

Zapisy dzieci do klasy I

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie informuje, że w dniach
08 marca – 28 marca 2018 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie będą odbywały się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie-Rekrutacja kl. 1

Karta zgłoszenia klasa 1

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS 1 (uczniowie zamieszkali poza obwodem) 

REKRUTACJA DO KLAS 1

(uczniowie zamieszkali poza obwodem  Szkoły Podstawowej Nr 1
w Chotomowie)

Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasach I.

 

Ogłoszenie-Rekrutacja Kl. 1 poza obwodem-

Druk-poza obwodem-oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

Druk-Wniosek-klasa-I-poza-obwodem

Zarządzenie wójta – Rekrutacja do klas I rok szkolny 2018/2019

XXXII-302-2017-uchwała

Druk oświadczenie o rodzeństwie

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

Rozpoczyna się rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w roku 2018/2019.

Zgodnie z zapisami art.132 ustawy-Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.
Ogłoszenie
Wniosek rekrutacyjny do przedszkola
Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola
Oświadczenia
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego