Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

– 2 listopada 2018 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych) – odpracowanie zajęć 22 września 2018 r. (sobota).
– 15 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r. – dni egzaminów uczniów klas ósmych.
– 29 kwietnia 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – wtorek)
– 2 maja 2019 r. (czwartek)
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego       (Dz. U. 2017, poz. 1603).

Ubezpieczenie NNW

rok szkolny 2018/2019

Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży – Ergo Hestia – SP 1 Chotomów

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQ3BGb4q-CXHhHi6YmBQ17F0BK7yqFhh2tqZUyQGhZUpbZg/viewform?c=0&w=1

Ergo-Hestia.-OWU-Następstw-Nieszczęśliwych-Wypadków.2

NNW-szkolne-2018.2019_SP-1-Chotomów.2

Formularz-zgłoszenia-roszczenia-szkolne_Colonnade.

Zebrania rodziców

 10.IX.2018 r. – poniedziałek – klasy I – III

11.IX.2018 r. – wtorek – klasy IV – VIII

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego

Minister Anna Zalewska zachęciła rodziców do angażowania się w życie szkoły, w szczególności w ramach Rad Rodziców. Aby przybliżyć sposób działania rad rodziców, MEN przygotowało specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Pełna treść listu:

list-minister-edukacji-narodowej-do-rodzicow-i-opiekunow-uczniow-_2018.08.29

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY od dnia 04.09.2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Przejazd autobusu następującymi ulicami: Chotomów ul. Kolejowa (od granicy z Legionowem) – Dąbrowa Chotomowska ul. Lipowa– ul. Kordeckiego (wiadukt)– Chotomów ul. Partyzantów (pętla)– Chotomów– rondo przy ul. Kisielewskiego

Przystanki: Jodłowa- Akacjowa- Kolejowa (granica z Legionowem)- Kolejowa Sklep- Kolejowa Krzyż- Olszynowa- Wspólna- Świerkowa- skrzyżowanie ul. Kordeckiego i ul. Wypoczynkowej- Partyzantów SP nr 2 Chotomów- Partyzantów Szkoła Podstawowa nr 1 Chotomów

7. 25/ 8. 05 / 11. 00– ul. Kolejowa ( granica z Legionowem)
7. 26/ 8. 06 / 11. 01 – ul. Akacjowa
7. 27/ 8. 07 / 11. 02 – ul. Jodłowa
7. 28/ 8. 08/ 11. 03 – PKP Chotomów
7. 30/ 8. 10 / 11. 05 – ul. Kolejowa (sklep)
7. 32/ 8. 12 / 11. 07 – ul. Kolejowa Krzyż
7. 32/ 8. 13 / 11. 08 – ul. Olszynowa
7. 33/ 8. 13 / 11. 08 – ul. Wspólna
7. 35/ 8. 15 / 11. 10 – ul. Świerkowa
7. 36/ 8. 16 / 11. 11 – skrzyżowanie ul. Kordeckiego i ul. Wypoczynkowej
7. 40/ 8. 20 / 11. 15 – Szkoła Podstawowa nr 2 Chotomów
7. 45/ 8. 25 / 11. 20 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie

POWRÓT
godz. 12. 45, 14. 50 i godz. 16. 40 – opieka Pani Bożena Sarwińska

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY od dnia 04.09.2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Przejazd autobusu następującymi ulicami: Chotomów, ul. Partyzantów- Jabłonna ul. Modlińska– Skierdy ul. Sołecka- Trzciany ul Granitowa– ul. Żwirowa– Janówek Drugi ul. Kwiatowa– Suchocin ul. Modlińska – Skierdy ul. Nadwiślańska – Rajszew ul. Mazowiecka – Nadzorcówka –ul. Mazowiecka– ul. Golfowa– ul. Modlińska- Jabłonna ul. Chotomowska– Chotomów ul. Partyzantów

• 7.05/ 10.50- Trzciany , ul. Granitowa, ul. Żwirowa
• 7.08/ 10.53- Janówek II, ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa
• 7.15/ 11.00- Suchocin, ul. Modlińska
• 7.20 / 11.05 – Osiedle pod Kurantami
• 7.22/ 11.07 – Skierdy, ul. Nadwiślańska
• 7.28/ 11.13 – Rajszew, ul. Mazowiecka, ul. Golfowa
• 7.33/ 11.17 – Nadzorcówka
• 7.36/ 11.18- Jabłonna, ul. Modlińska
• 7.37/ 11.19- Jabłonna, ul. Chotomowska (cmentarz)
• 7.40 / 11.22 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie

POWRÓT
13. 50 – opieka Pani Monika Świętlicka
15. 30 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie (opieka SP nr 2 Chotomów)
16. 45 – opieka Pani Monika Świętlicka

UWAGA
Uczniowie którzy wracają do domu autobusem o godzinie 15.30 sami udają się na przystanek autobusowy.

Obiady

Obiady w szkole

Deklaracja zgłoszenia dziecka na obiady w roku szkolnym 2018/2019 i RODO – proszę wypełnić, podpisać i przekazać pracownikowi firmy cateringowej lub zostawić na recepcji

Menu na wrzesień znajduje się w zakładce „dzieci/obiady”.

KLASY 4 w roku szkolnym 2018/2019

KLASY 4 w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 4A (klasa 3B z roku szkolnego 2017/2018 + nowi uczniowie) – wychowawca klasy Pani Ewa Bandera

Klasa 4B (klasa 3D + klasa 3G z roku szkolnego 2017/2018 + nowi uczniowie) – wychowawca klasy Pani Sandra Sima

Klasa 4C (3H z roku szkolnego 2017/2018 + nowi uczniowie) – wychowawca klasy Pani Joanna Śmigielska

Klasa 4D (3C z roku szkolnego 2017/2018 + nowi uczniowie) – wychowawca klasy Pani Magdalena Jakubowska

Klasa 4E (3A+3E z roku szkolnego 2017/2018 ) – wychowawca klasy Pani Katarzyna Czyż

Klasa 4F (3F z roku szkolnego 2017/2018 + nowi uczniowie) – wychowawca klasy Pani Gabriela Czachorowska

Plan lekcji

W zakładce „Dzieci/Plan lekcji” umieszczono plan lekcji dla klas 1 – 8 na rok szkolny 2018/2019

środa 29.08 – zmiana planu w 7b i 4c

Dowóz dzieci do szkoły w dniu 03.09.2018 r. /aktualizacja/

Dowóz dzieci do szkoły w dniu 03.09.2018 r. (poniedziałek)

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 

Trasa  II

Przejazd autobusu następującymi ulicami: Chotomów, ul. Partyzantów- Jabłonna ul. Modlińska– Skierdy ul. Sołecka- Trzciany ul Granitowa– ul. Żwirowa– Janówek Drugi ul. Kwiatowa– ul. Dworcowa– Suchocin ul. Modlińska – Skierdy ul. Nadwiślańska–Rajszew ul. Mazowiecka –ul. Golfowa– ul. Modlińska- Jabłonna ul. Chotomowska– Chotomów ul. Partyzantów

8 45 – Trzciany , ul. Granitowa, ul. Żwirowa

50– Janówek II,  ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa

55 – Suchocin, ul. Modlińska

9 00– Skierdy, ul. Nadwiślańska

9 02 – Osiedle pod Kurantami

10 – Rajszew, ul. Mazowiecka, ul. Golfowa

9 13 – Jabłonna, ul. Modlińska

9 15– Jabłonna, ul. Chotomowska (cmentarz)

9 25   Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Chotomowie

Powrót  – ok. 1100

  TRASA IV


Przejazd autobusu następującymi ulicami: Chotomów ul. Kolejowa (od granicy z Legionowem) – Dąbrowa Chotomowska ul. Lipowa– ul. Kordeckiego (wiadukt)– Chotomów ul. Partyzantów (pętla)– Chotomów– rondo przy ul. Kisielewskiego
Przystanki: Jodłowa- Akacjowa- Kolejowa (granica z Legionowem)- Kolejowa Sklep- Kolejowa Krzyż- Olszynowa- Wspólna- Świerkowa- skrzyżowanie ul. Kordeckiego i ul. Wypoczynkowej- Partyzantów SP nr 2 Chotomów- Partyzantów Szkoła Podstawowa nr 1 Chotomów

9 00– ul. Kolejowa ( granica z Legionowem)

01– ul. Akacjowa

02– ul. Jodłowa

9 03–  PKP Chotomów

9 05– ul. Kolejowa (sklep)

9 07 – ul. Kolejowa Krzyż

9 08– ul. Olszynowa

9 08-ul. Wspólna

10– ul. Świerkowa

9 11 – skrzyżowanie ul. Kordeckiego  i  ul.    Wypoczynkowej

9 15 –  Szkoła Podstawowa nr 2 Chotomów

20– Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie  

 

POWRÓT ok. 1100

O G Ł O S Z E N I E

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie informuje,

że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września 2018 r.

– godz. 9.30 – spotkanie uczniów oddziałów 4 – 8 z wychowawcami

godz. 10.00 – inauguracja nowego roku szkolnego dla oddziałów 0 – 8

– godz. 10.30 – spotkanie uczniów oddziałów 0 – 3 z wychowawcami