Klasy IV – lista uczniów, wychowawcy

Klasy-4 /otwiera się w nowym oknie/

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY W DNIU 04.09.2017 . (poniedziałek)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 Trasa  II

Przejazd autobusu następującymi ulicami: Chotomów, ul. Partyzantów- Jabłonna ul. Modlińska– Skierdy ul. Sołecka- Trzciany ul Granitowa– ul. Żwirowa– Janówek Drugi ul. Kwiatowa– ul. Dworcowa– Suchocin ul. Modlińska – Skierdy ul. Nadwiślańska–Rajszew ul. Mazowiecka –ul. Golfowa– ul. Modlińska- Jabłonna ul. Chotomowska– Chotomów ul. Partyzantów 

8 45 – Trzciany , ul. Granitowa, ul. Żwirowa

  50– Janówek II,  ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa

  55 – Suchocin, ul. Modlińska

  9 00– Skierdy, ul. Nadwiślańska

   9 02 – Osiedle pod Kurantami

    10 – Rajszew, ul. Mazowiecka, ul. Golfowa

   9 13 – Jabłonna, ul. Modlińska

 9 15– Jabłonna, ul. Chotomowska (cmentarz)

9 25   Szkoła Podstawowa w Chotomowie 

 

 

Powrót  – ok. 1100

  

TRASA IV

Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 


Przejazd autobusu następującymi ulicami: Chotomów ul. Kolejowa (od granicy z Legionowem) – Dąbrowa Chotomowska ul. Lipowa– ul. Kordeckiego (wiadukt)– Chotomów ul. Partyzantów (pętla)– Chotomów– rondo przy ul. Kisielewskiego (powrót tymi samymi ulicami w odwrotnej kolejności)

Przystanki: Jodłowa- Akacjowa- Kolejowa (granica z Legionowem)- Kolejowa Sklep- Kolejowa Krzyż- Olszynowa- Wspólna- Świerkowa- skrzyżowanie ul. Kordeckiego i ul. Wypoczynkowej- Partyzantów Gimnazjum- Partyzantów Szkoła Podstawowa 

55 – ul. Jodłowa 

57 – ul. Akacjowa 

00 – ul. Kolejowa ( granica z Legionowem) 

05 – ul. Kolejowa (sklep) 

07 – ul. Kolejowa Krzyż 

07 – ul. Olszynowa 

08 – ul. Wspólna 

10 – ul. Świerkowa 

11 – skrzyżowanie ul. Kordeckiego i  ul.   Wypoczynkowej 

15 – Chotomów Gimnazjum 

20  Szkoła Podstawowa w Chotomowie  

POWRÓT ok. 1100 

Obiady w roku szkolnym 2017/2018

W zakładce Dzieci/Obiady znajdują się nowe informacje na temat obiadów w nowym roku szkolnym 2017/2018

Nabór na stanowiska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie ogłasza nabór na stanowiska:
1/ Specjalista ds kadr, płac i ZUS

 Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:
– prowadzania kadr, płac i ZUS w pełnym zakresie
– obsługi umów cywilnoprawnch /zlecenia, dzieło
– obsługi podmiotów gospodarczych /zarejestrowania, wyrejestrowania z ZUS
– sporządzania deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS
– znajomości przepisów: prawa pracy w tym ewidencja czasu pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od os. fizycznych
– znajomości programu płacowo- kadrowego Vulcan – znajomości programu Płatnik

 

2/  Dozorca – praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

 I. Wymagania niezbędne

1.   Dobry stan zdrowia

2.   Wykształcenie minimum zawodowe.

3.  Umiejętność  wykonywania drobnych prac ślusarskich i ogólnobudowlanych , porządkowych
w budynku szkoły oraz na terenie wokół szkoły, nadzór nad budynkiem.

4.   Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

5.   Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.

6.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

II. Wymagane dokumenty:

1.   CV

2.   Kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie  oraz  kwalifikacje,  staż  pracy

potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu.

3.   Oświadczenie  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych – tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów  lub  złożyć  osobiście
w  sekretariacie  szkoły.

 

III. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub referencje z poprzednich  miejsc pracy. 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

OPIEKUN DZIECI W AUTOBUSIE SZKOLNYM

praca od dnia 04.09.2017r.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Ukończony 18 rok życia.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Cieszący się nieposzlakowaną opinią, obowiązkowością, sumiennością, odpowiedzialnością, kulturą osobistą.
 7. Umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole.
 8. Wykształcenie minimum zawodowe.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie.
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności.

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie ogłasza nabór na stanowisko osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię.

Mile widziane aktualne zaświadczenie o uprawnieniach do kierowania ruchem z  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Praca na czas zastępstwa.