Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Wyniki Szkolnego Konkursu Logopedycznego„Gimnastyka głowy i języka”

Prezentujemy prace uczniów, którzy gimnastykowali głowy  i języki na szkolny konkurs logopedyczny.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie 🙂
Wyniki Szkolnego Konkursu Logopedycznego„Gimnastyka głowy i języka”

Kategoria klasy 0 -1

I miejsce –Czarnecka Alicja 0b
Gontarz Dominika 1c
Worobel Nadia 1a
II miejsce – Bieniak Julia 1b
Kowalczyk Paweł 0c
Ostrowski Michał 1c
III miejsce – Rzeżniczak Hubert 0b
Wyróżnienia :
Drążyk Magdalena 0b
Jaszczuk Zuzanna 0b
Moruń Monika 0b
Serbakowska Zuzanna 0b

Kategoria klasy 2-3

I miejsce – Gutowska Julia 3a
II miejsce – Ostrowski Mateusz 3a
III miejsce – Leżuch Antonina 3c
Świerkowski Antoni 2c
Wyróżnienia :
Kłodawski Jan 3a
Olszewski Oskar 3b
Perchon – Datczuk Zofia 3c
Wodras Natalia 3c

Kategoria klas 4-8

Wyróżnienie Nagat Maksymilian 7b

Nagrody dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na apelu szkolnym podsumowującym II semestr.

Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka”- etap szkolny

W dniu 27 lutego 2020 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka” – etap szkolny. Wzięło w nim udział  24 uczniów z klas IV-VII. Jury w składzie: przewodniczący Renata Kohn członkowie: Asia Śmigielska i Agnieszka Nasierowska,  oceniało następujące umiejętności: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretację utworu, intonację głosu, dykcję i wyrazistość, ogólny wyraz artystyczny. Komisja po wysłuchaniu wszystkich recytatorów podjęła decyzję, że do etapu gminnego zakwalifikowały się następujące osoby:

1 miejsce – Pola Baliszewska klas Vd – “Maryla” Marian Hemar

2 miejsce – Mateusz Nowak klas VIIb – “Drzewo” Danuta Wawiłow

3 miejsce -Emilia Krawczykowska klas Vc – “Zegary” Władysław Broniewski

-Anna Stefańska klas VIIa – “Nienawiść” Wisława Szymborska

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w następnym etapie konkursu! 🙂

 

 

Rekrutacja do klasy 4 sportowej o profilu golfowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie informuje, że: 

w dniach 9-20 marca 2020 r. odbędą się zapisy do klasy 4 sportowej – profil golfowy

Zapisu do oddziału sportowego dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w sekretariacie szkoły.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału sportowego

podanie o przyjęcie ucznia do oddziału sportowego
– orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki
w oddziale sportowym
– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
Informujemy, że jeżeli liczba zgłoszonych uczniów będzie większa niż miejsc w klasie – w terminie 21 marca – 15 kwietnia 2020 r. odbędzie się sprawdzian sprawności fizycznej zgodny z programem nauczania https://www.gov.pl/attachment/c4a2f013-7fee-42f7-9f19-256c3d4dc556, czyli test sprawności Eurofit. O terminie przeprowadzenia testu poinformujemy po zakończeniu rekrutacji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 137 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2-3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
Dokumenty do wypełnienia dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek – Czwartek 800-1600
Piątek 700-1500
tel. (0 22) 772 62 84
(0 22) 767 57 49

Zajęcia z Panią z Sanepidu w ramach innowacji pedagogicznej -“Jestem Eko”

W dniu 25 lutego gościliśmy w naszej szkole panią Patrycję Siek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Pań: Kseni Męzi i Agnieszki Nasierowskiej w ramach innowacji pedagogicznej -“Jestem Eko”. Tematem spotkania było: zdrowie i ekologia. W zajęciach wzięli udział uczniowie wybranych klas 7,w których uczy biologii Pani Emilia Rudnik oraz klasy zerowe. Dzieci wysłuchały ciekawej pogadanki na temat szerokiego pojęcia, jakim jest “zdrowy styl życia”. Pani przedstawiła także dziesięć zasad, których przestrzeganie gwarantuje nam utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Na lekcji uczniowie klas 7 porównywali budowę i sposoby działania bakterii i wirusów. Poznali sposoby zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych i wirusowych. Pani Patrycja poruszyła temat koronowirusa, przedstawiła objawy i zapobieganie zarażeniu.  W swojej pogadance zwróciła także uwagę na wpływ czystości powietrze w utrzymaniu dobrego zdrowia. Uczniowie byli zainteresowani tematyką spotkania i aktywnie w niej uczestniczyli. Dziękujemy Pani Partycji za poświęcony czas i zapraszamy serdecznie do naszej szkoły!

Powiatowe zawody w piłkę siatkową dziewcząt

W dniu 25 lutego  2020 r.  w Szkole Podstawowej nr 8 w  Legionowie  odbył się powiatowy  turniej w piłkę siatkową dziewcząt – kategoria młodzież. W zawodach wzięły udział zwycięskie drużyny zawodów gminnych z SP nr 1 Chotomów, SP nr 2 Legionowo,  SP nr 8 Legionowo, SP Łajski, SP Serock.

Mecze rozgrywane były w systemie każdy z każdym. Nasza reprezentacja wygrała dwa mecze z SP Serock i SP Łajski. Najtrudniejszym przeciwnikiem okazała się reprezentacja SP nr 8 i nr 2 Legionowo.  Finalnie po zaciętej walce nasze dziewczęta zajęły III miejce na zawodach powiatowych.

Jesteśmy dumni z naszej reprezentacji życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 

List Pana Wójta dotyczący segregacji śmieci w naszej gminie

Szanowni Rodzice
Przedstawiamy  zasady segregacji odpadów w Gminie Jabłonna w roku 2020

List Pana Wójta dotyczącego segregacji śmieci

Przydatne linki:

1. Zasady segregacji odpadów w Gminie Jabłonna w roku 2020  http://www.srodowisko.jablonna.pl/

2. Aplikacja ułatwiająca segregację odpadów https://segregujna5.um.warszawa.pl

3. https://naszesmieci.mos.gov.pl/sens-recyklingu

4. https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/konkurs/konkurs__scenariusz_lekcji.pdf

 

Zapisy do klas 0 i 1

UWAGA RODZICE!

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOTOMOWIE IM. STEFANA KRASIŃSKIEGO  INFORMUJE:

O ZAPISACH UCZNIÓW DO KLAS 0 i 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WSZYSTKIE PRZYDATNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE: REKRUTACJA I ZAPISY DO SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH NA ROK 2020/2021 ORAZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Z RADOŚCIĄ CZEKAMY NA PAŃSTWA DZIECI:)