KONKURS PLASTYCZNY „TALERZ PEŁEN WITAMIN ”

KONKURS PLASTYCZNY

TALERZ PEŁEN WITAMIN ”

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 1, im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax. (22) 767-57-49

Koordynatorzy konkursu: mgr Ksenia Męzia, mgr Hanna Stachowicz, mgr Anna Majewska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0 – VIII szkół podstawowych i przedszkoli w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy:

0 – I

II – III

IV – VIII

Termin konkursu: od 31. 10. 2018 r. do 23. 11. 2018 r.

Prace plastyczne powinny być wykonywane indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format A4, A3.

Wykonanie prac: malowanie farbami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03. 12. 2018 r.

Na zwycięzców czekają nagrody.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom konkursu, pozostaną własnością szkoły.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.