Przetarg na dowożenie i odwożenie na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

ZMIANY W DOKUMENTACH (dokumenty otwierają się w nowym oknie).

Zmiany w siwz – umieszczono dn. 19.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – umieszczono dn. 19.12.2014 r.

Przetarg na dowożenie i odwożenie  na zajęcia szkolne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie (dokumenty otwierają się w nowym oknie).

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

FORMULARZ OFERTY

Ogłoszenie

Opis zamówienia zadanie 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Rozkład zajęć zadanie 2

SWIZ

Umowa

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz sprzętu

WYLICZENIE KOSZTÓW