Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

 Informujemy, że w dniach 19 maja – 27 maja 2020r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego (klasa „0”)  i klasy 1.

Skan lub fotografię wniosku wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres spnr1chotomowrekrutacja@gmail.com

Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 1 należy dołączyć  skan zaświadczenia o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez szkołę bądź przedszkole w której ww. obowiązek jest spełniany.

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego oryginały wniosków należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.

Wnioski rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły http://www.spchotomow.edu.pl/ w zakładce Rodzice/ rekrutacja 2020/2021.