Radiowęzeł -konkurs

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Drodzy Uczniowie!Znalezione obrazy dla zapytania journalist clipart

Od grudnia na każdej pierwszej długiej przerwie (11.25-11.45) rusza

SZKOLNA ROZGŁOŚNIA RADIOWA –SZKOLNY RADIOWĘZEŁ

Dlatego ogłaszamy konkurs na nazwę szkolnego radia!!!

Propozycje nazwy prosimy składać na podpisanych kartkach (imię, nazwisko, klasa) w szkolnej recepcji do specjalnej skrzynki do 30 listopada 2017do godz. 13.00

01.12.2017 o godz. 11.25 pierwsi prowadzący szkolną audycję przedstawią wyniki konkursu – wybraną nazwę i jej autora.

Dla zwycięzcy przewidziana nagroda!

Jury: pani Dyrektor Grażyna Sprawka, pan Jarosław Dąbrowski – szkolny DJ, pani Aneta Mrozek – przewodnicząca Rady Rodziców oraz przewodniczący samorządu szkolnego Oskar Astrabas.

Powodzenia!

Rada Rodziców