Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły i oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja i zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klasy I w roku szkolnym 2020/2021