Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

Dni 2.01.2020r. i 03.01.2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.