I Międzynarodowa edycja V ogólnopolskiej akcji “Przerwa na czytanie”

Samorząd Uczniowski klas 1-3 serdecznie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Ostatni rekord ustanowiony w 2019 r. zgromadził oszałamiającą ilość 158 809 osób czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą. Po udanych IV akcjach Ogólnopolskich Organizatorzy zapraszają do udziału w I edycji Międzynarodowej. W tym roku będzie ona realizowana w październiku w trakcie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:
placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,
szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).
Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.
Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.
Celem akcji jest:
promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
integracja środowiska lokalnego;
pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Honorowy patronat nad akcją objęła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Proponujemy przerwy w dniu 27 października:
1. 10.30-10.40

2. 12.30-12.50

Jeżeli w danym dniu dzieci z Waszej klasy mają długa przerwę zajętą na obiad, prosimy o przeprowadzenie akcji na pierwszej dogodnej dla Was przerwie 🙂
Pozdrawiamy
Aleksandra Roguska
Agnieszka Wygowska