Informacja dla rodziców Jak wspierać i motywować dzieci do nauki poza szkołą?

  1. Zapewnijmy naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Podstawowym warunkiem skutecznej i efektywnej nauki jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w tym tak ważnej potrzeby bezpieczeństwa. Czas pandemii budzi niepokój, niepewność, obawy tak dorosłych, jak i dzieci. Unikajmy jednak nadmiernego oglądania programów informacyjnych, szukania informacji w internecie. Zadbajmy o komfort psychiczny naszych pociech. Nie bójmy się z nimi rozmawiać o zaistniałej sytuacji, ale również nie potęgujmy lęku. Obserwujmy dzieci i bądźmy gotowi do rozmowy jeśli dziecko tego oczekuje. W trakcie tych rozmów bądźmy opanowani i rzeczowi. Dbajmy, by przekazywane przez nas informacje były prawdziwe. Pokażmy, że panujemy nad sytuacją, ale nie składajmy obietnic bez pokrycia. Uświadommy dzieci, że doświadczamy nowej także dla nas sytuacji, ale wiemy jak na nią reagować i co dalej robić. Niech dzieci wiedzą, że mamy sytuację pod kontrolą a wprowadzane ograniczenia, procedury postępowania, nowe rozwiązania (np. nauczanie zdalne) mają zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Zostajemy w domu, by ograniczyć ryzyko zachorowania.
  2. Wspierajmy wprowadzoną nową formę nauczania. By wprowadzenie nauczania zdalnego mogło być skuteczne, my rodzice musimy pozytywnie na tą zmianę zareagować. Pomóżmy dziecku zrozumieć konieczność i potrzebę wprowadzonego rozwiązania. Wytłumaczmy, że czas kwarantanny to nie wakacje. Uczymy się nadal, ale w innej formie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Na upragnione przez dzieci wakacje przyjdzie pora, a jeśli uczniowie podejmą rzetelnie wyzwanie uczenia się zdalnego to prawdopodobne jest, że rozpoczną wakacje w planowanym terminie.
  3.  Dobrze zorganizujmy czas nauki naszych dzieci. Zaistniała sytuacja zagrożenia epidemicznego zburzyła dotychczasowy harmonogram funkcjonowania dzieci w ciągu dnia. Stały harmonogram dnia wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka dlatego zadbajmy o jego ponowne opracowanie. Ustalmy z dzieckiem czas na naukę, odpoczynek, obowiązki domowe, ale i przyjemności.Dbajmy o to by w czasie nauki dziecko miało spokój i ciszę. Niech w tym czasie dziecka nie rozprasza telewizor, radio itd. Zachęćmy dziecko do rozpoczęcia nauki i pomóżmy w niej na miarę naszych możliwości.
  4.  Zachęcajmy do systematyczności. Konsekwentnie przestrzegajmy ustalonego harmonogramu dnia. Mobilizujmy do systematyczności, codziennej nauki i kontrolujmy czego dziecko się nauczyło.
  5.  Mądrze motywujmy.Chwalmy dziecko nie tylko za rezultaty nauki, ale również za podejmowany wysiłek i wkład pracy. Doceniajmy i zauważajmy nawet drobne osiągnięcia. Najbardziej skuteczna jest pochwała za konkretne działania i ich efekty. Nagroda (uznanie rodzica, pochwała itd.) jest skuteczniejsza od kary. Zamiast krytykować i oceniać dodajmy naszym dzieciom otuchy.Pamiętajmy: najskuteczniejszym motywatorem do nauki jest miłość i akceptacja rodziców. Wspierajmy nasze dzieci w tych trudnych chwilach, bądźmy z nimi i budujmy ich poczucie własnej wartości tak potrzebne w życiu.
  6.  Wspierajmy, ale nie wyręczajmy. Zachęcajmy dziecko do nauki, okazujmy zainteresowanie nową formą nauczania, pomagajmy, naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek, ale nie wykonujmy zadań za dzieci i nie podajmy gotowych rozwiązań.
  7.  Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w sieci.
  8. Współpracujmy ze szkołą i ze szkolnymi specjalistami.